Dự án

Triển khai thẻ học đường cho 24 quận huyện trong thành phó

Sáng 14/10 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công tác chuyên môn lần 1 năm học 2016 - 2017 khối Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện.

Trong chương trình Hội ngh công tác chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai đề án “Thẻ học đường SSC khối phòng giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017”. Sau 6 tháng triển khai thí điểm tại 40 trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố, năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ mở rộng triển khai thẻ học đường SSC đến 300 trường nhằm từng bước thực hiện Quyết định 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam.

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị Triển khai đề án thẻ học đường SSC

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở phát biểu

Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm học tháng 8, 9 năm 2016 và triển khai công tác trọng tâm tháng 10, tháng 11, 12 năm 2016, sáng ngày 14/10/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị công tác

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Lượt truy cập : 16879798