Dự án

Tiếp tục Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng, sự phù hợp đối với giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số điển hình như: xây dựng phòng học, nhà vệ sinh; xây dựng sách giáo khoa phù hợp; hỗ trợ các Trung tâm giáo dục thường xuyên; cung cấp chương trình tư vấn hướng nghiệp.

Đồng thời, tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án: thiết lập cụm trường và mạng lưới giáo viên giữa các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tăng cường chất lượng giáo dục các môn khoa học thông qua các cụm trường.

Dự án gồm 4 thành phần: Thành phần 1, tăng cường tiếp cận cho những nhóm khó khăn đối với giáo dục trung học cơ sở và chương trình tương đương giáo dục trung học cơ sở. Thành phần 2, nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục trung học cơ sở đối với học sinh dân tộc thiểu số thông qua hoạt động biên soạn sách giáo khoa phù hợp với đối tượng vùng miền, bồi dưỡng giáo viên và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Thành phần 3, tăng cường năng lực hệ thống các trường trung học cơ sở ở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục trung học cơ sở có chất lượng tốt hơn thông qua các cụm trường. Thành phần 4, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án, hỗ trợ triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện dự án.

Dự án được thực hiện từ năm 2015-2021 với kinh phí 93 triệu USD, trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB (ADF) là 80 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam là 13 triệu USD.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản dự án.

Phương Nhi

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Lượt truy cập : 16879798