Sản phẩm dịch vụ

Giới thiệu về trung tâm hướng nghiệp Ngôi Nhà Xanh

Xây dựng các nội dung hướng nghiệp chất lượng để trực tiếp và gián tiếp tham gia các hoạt động hướng nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, với sứ mệnh đảm bảo các học sinh phổ thông trước khi tham gia thị trường lao động sẽ được trang bị kiến thức và sự hỗ trợ tư vấn cần thiết để có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai.

Sơ đồ tổ chức của trung tâm

 

 

Sơ đồ chức năng

 

 

Nguồn nhân lực dự kiến

     Stt

                                 Nhân sự

           Số lượng

                                  Chi phí

       1

Giám đốc

                     1

20 triêu/người/tháng

       2

Thư ký

                     1

6 triệu/người/tháng

       3

Ban cố vấn chuyên môn

                     3

Không thù lao

       4

Phó giám đốc

                     2

10 triệu/người/tháng

       5

Trưởng bộ phận

                     4

7 triệu/người/tháng

        6

Các chuyên viên

                     6

6 triệu/người/tháng

                                            Tổng

                     17

110 triệu/người/tháng

 

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Lượt truy cập : 16879798