Sản phẩm dịch vụ

Hình thức hướng nghiệp tại Ngôi nhà Xanh

Hiện tại, có 4 phương pháp giáo dục hướng nghiệp chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh và chiến lược của mình, trung tâm chỉ tập trung vào hai hình thức. Cụ thể:

1. Các buổi sinh hoạt hướng nghiệp 

Giới thiệu các ngành, nghề và hướng dẫn chọn nghề dưới hình thức các buổi sinh hoạt hướng nghiệp. Chương trình sinh hoạt hướng nghiệp của trung tâm có tính hệ thống, liên tục và chặt chẽ nhằm cung cấp cho HS biểu biết về:

  • Cách thức lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.
  • Tình hình và yêu cầu phát triển kinh tế, nghề nghiệp của đất nước và của Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
  • Đặc điểm, yêu cầu tâm - sinh lý của hệ thống nghề cơ bản trong XH và địa phương.
  • Các hướng đi của HS sau khi ra trường.

 

2. Hướng nghiệp qua các hoạt động ngoại khoá

  • Tổ chức các buổi tham quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với môi trường thực tế.
  • Tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi về nghề nghiệp với cán bộ lãnh đạo địa phương, cán bộ kinh tế, các doanh nhân thành đạt, HSPT đã ra trường đang lao động hay đang học tập trong các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp.
  • Phối hợp với Đoàn, Đội của các trường trong địa bàn thành phố tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn để tranh luận về lựa chọn nghề nghiệp.
  • Tổ chức các nhóm nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu có liên quan với nghề nghiệp mà mình thích thú. Tổ chức thuyết trình và mời giới chuyên môn góp ý để tăng thêm nhận thức, giúp cácem hiểu đúng về nghề nghiệp mình đang tìm hiểu.
  • Tổ chức giới thiệu sách, xem phim để tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của các nghề đang cần phát triển.

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Lượt truy cập : 16879798